Bansbach Easylift

Bansbach easylift ได้รับการพัฒนามากกว่า 30 ปี โรงงานของเราสามารถผลิต แก๊สสปริงได้ทุกชนิด บริษัทของเราได้รับความไว้วางใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วโลก เราผลิตแก๊สสปริง ทุกชนิดตามความต้องการของลูกค้า ด้วยราคายุติธรรมและสามารถส่งสินค้าได้ในเวลารวดเร็ว

Bansbach easylift is certified according to ISO 9001:2000 and a Certified Aerospace production facility according to part 21 G.

Products:

- Gas springs

แก๊สสปริงของเรา สามารถผลิต ความยาว และแรง ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน แก๊สสปริงมีใช้กันอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมอากาศยาน นอกจากนั้นยังมีการใช้งานหลากหลาย ในเครื่องจักร และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ แล้วแต่การประยุกต์ใช้งานโรงงานของเราจะเก็บชิ้นส่วนของแก๊สสปริงไว้เป็น จำนวนมาก และหลายขนาด เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า ดังนั้นเราจึงสามารถผลิตแก๊สสปริงตามสั่งได้ในเวลาอันรวดเร็ว

- Lockable gas springs

แก๊สสปริงแบบล็อคของเรา สามารถผลิต ความยาว และแรง ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน แก๊สสปริงแบบล็อค มีใช้กันอย่างกว้างขวาง เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมอากาศยาน นอกจากนั้นยังมีการใช้งานหลากหลายในเครื่องจักร และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ แล้วแต่การประยุกต์ใช้งาน โรงงานของเราจะเก็บชิ้นส่วนของแก๊สสปริงไว้เป็นจำนวนมาก และหลายขนาด เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า ดังนั้นเราจึงสามารถผลิตแก๊สสปริงแบบล็อค ตามสั่งได้ในเวลาอันรวดเร็ว

- Gas traction springs

แก๊สสปริงแบบหดหรือ แบบดึงเข้า เราก็สามารถผลิตตามขนาด ตามแรงที่ต้องการ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ในการออกแบบ เพื่อติดตั้งแก๊สสปริง บางครั้งจำเป็นต้องใช้แก๊สสปริงแบบหดเข้า หรือ แก๊สสปริงแบบหดเข้าและล็อคด้วย

- MC-Dampers

แดมเปอร์ (ควบคุมการเคลื่อนที่) โดยทั่วไปจะใช้เพื่อความปลอดภัย ใช้เพื่อควบคุมความเร็วของวัตถุที่มีมวลมาก ให้เคลื่อนที่ไม่เร็วจนเกินควบคุม แดมเปอร์นี้สามารถใช้งานได้หลากหลายขึ้นกับผู้ออกแบบ จะประยุกต์ใช้

Easytouch By Wire

ระบบควบคุมแบบสายสลิงรุ่นใหม่ ใช้สำหรับควบคุมแก๊สสปริงแบบล็อค ระบบควบคุมรุ่นใหม่นี้ได้รับการออกแบบให้กดได้ง่ายและนุ่มนวล สามารถใช้ได้กับการเอียงพนักพิงเก้าอี้ เตียง โต๊ะ นอกจากนั้นยังสามารถออกแบบใช้อุปกรณ์อื่นๆ เพื่อความสะดวกในการปรับตำแหน่งโดยการกดปุ่ม ชุดกดปุ่มควบคุมนี้สามารถประกอบติดตั้งได้ง่าย และสะดวกรวดเร็ว

นอกจากนั้น เรายังมีหัวต่อแยก เพื่อสำหรับควบคุมแก๊สสปริง 2 อัน โดยใช้ปุ่มกด ชุดเดียว ซึ่งเราเรียกหัวต่อแยกนี้ว่า สปลิตเตอร์

Easymotion

ทางเลือกใหม่สำหรับการปรับตำแหน่งแนวเส้นตรง เราขอแนะนำชุดปรับระบบไฮดรอลิค ซึ่งสามารถควบคุมกระบอกไฮดรดลิคหลายกระบอก ได้ในเวลาเดียวกัน ชุดปรับนี้ ชุดเดียวสามารถควบคุมให้กระบอกไฮดรอลิค หลายอันเคลื่อนไหวไปพร้อมกันโดยที่กระบอกไฮดรอลิคแต่ละอันไม่เกี่ยวข้องกัน
ระบบอีซี่โมชั่นนี้ประกอบด้วยปั๊มไฮดรอลิค กระบอกไฮดรอลิคที่ปรับระยะได้ และท่อพลาสติกที่เชื่องต่อระหว่าง ปั๊มและกระบอกไฮดรอลิค ระบบนี้สามารถควบคุมได้โดยใช้ไฟฟ้าหรือใช้มือหมุนก็ได้แล้วแต่จะสั่งผลิต

 

Gas spring 3/8 mm

แก๊สสปริงขนาดเล็กพิเศษ โดยก้านชักมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ม.ม และกระบอก มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 ม.ม. รุ่น 3/8 นี้ ทำให้มีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษและมีขนาดเล็กมาก เหมาะสำหรับงานที่มีที่ติดตั้งจำกัด การที่เราสามารถผลิตแก๊สสปริงที่มีขนาดเล็กเช่นนี้ เป็นสิ่งพิสูจน์ว่า แก๊สสปริงของเรา มีระบบซีล ที่มีแรงเสียดทานน้อยมาก สำหรับรุ่น 3/8 นี้ สามารถผลิตแรงได้น้อยสุดคือ 7 นิวตัน

Download BANSBACH Brochura